Een nieuw lid aanbrengen?

Je kan 20 euro korting op je eigen lidgeld krijgen als je een nieuw lid aanbrengt voor 1 van de vrije plaatsen die we op 1 mei hebben bepaald. De aangebrachte leden mogen de voorbije twee seizoenen geen lid van OLVE geweest zijn en je kan slechts 1 lid per seizoen aanbrengen.