new rulesBeste competitiespelers,

Recent (eind maart) werd opnieuw de C320 aangepast. De volledige versie van dit reglement kunnen jullie inkijken op onze reglementen pagina

De belangrijkste wijzigingen bespreken we hieronder alvast en kunnen ook bekeken worden in deze Visual opgesteld door Badminton Vlaanderen.

De recente hervorming van het klassementensysteem (meer info hier) zorgde er al voor dat spelers in principe een eerlijker klassement hebben. Dit laat nu toe om ook de competitie te hervormen en eerlijker/gelijkwaardiger te maken. Voortaan zal je klassement nu ook bepalen in welke afdelingen je wel/niet competitie MAG spelen.

Concreet wordt dit bewerkstelligd aan de hand van twee nieuwe regels:

  • De indeling van de ploegen in afdelingen/reeksen aan het begin van het seizoen gebeurt nu op basis van de ploegindexen (van de basisspelers). Er zijn door Badminton Vlaanderen tabellen gepubliceerd die de ondergrens en bovengrens van de ploegindex aangeven per reeks en per soort competitie. Deze tabellen zullen elk seizoen worden geüpdate. Concreet zal dit VOORAL toegepast worden in het seizoen 2021-2022 om een eerlijke heropstart van de competitie te kunnen garanderen na de covid crisis. Het zou dus goed kunnen dat enkele ploegen opeens in een andere afdeling zullen spelen tov vorig seizoen. Nadien zullen de normale regels van stijgen/dalen weer van toepassing zijn: indien je ploeg kampioen speelt, mag je volgend jaar sowieso in een reeks hoger gaan spelen, ook al is dit in strijd met je ploegindex. Het omgekeerde geldt voor het dalen. Na seizoen 2021-2022 zal deze regel dus voornamelijk nog gebruikt worden om gloednieuwe ploegen meteen in een eerlijke afdeling te kunnen indelen zodat deze niet standaard helemaal onderaan moeten starten...

  • Per afdeling in de competitie komt er ook een bovengrens voor individuele klassementen. Deze kunnen jullie ook terugvinden in dezelfde tabellen die elk jaar worden aangepast. Bijvoorbeeld, voor de herencompetitie mag iemand met klassement 6 in minstens 1 van de 3 disciplines nog net meespelen in 3de provinciale, maar niet meer in 4de provinciale. Dit is dus een extra regel (bovenop de al bestaande) die de speelgerechtigheid van een speler in een ploeg bepaalt. Net zoals de andere regels, moet je voor deze regel enkel en alleen kijken naar het klassement van mei voorafgaand aan het competitieseizoen. Daarom is het zeker belangrijk dat de ploegkapiteins goed op de hoogte zijn van deze bovengrens in hun afdeling zodat ze zeker geen te hoog geklasseerde speler opstellen in hun team.

Naast deze belangrijke nieuwe regels, zet Badminton Vlaanderen ook in op de verdere digitalisatie van de competitie. Zo zal er een nieuw DIGITAAL ploeguitwisselingsformulier komen dat zal moeten ingevuld worden via een online platform. Dit zal voorlopig enkel in gebruik worden genomen voor de Vlaamse competitie, in de provinciale reeksen zal er nog een tijdje gewerkt worden met de papieren versie die we allemaal kennen. Verdere info over dit nieuwe digitale formulier volgt later...

Ook voor het inschrijven / wijzigen van competitieploegen wordt datzelfde nieuwe online platform in gebruik genomen, dus ook de competitieverantwoordelijke zal zich moeten aanpassen...

Naast deze belangrijkste wijzigingen werd het reglement grondig herzien en aangevuld met enkele elementen die voorheen wel geweten waren maar niet expliciet vermeld waren. Enkele voorbeelden:

  • in welke weekends wordt dames/heren competitie gespeeld en welke zijn gereserveerd voor gemengde competitie?
  • beide ploegopstellingsformulieren en het ontmoetingsformulier moeten ondertekend worden door beide kapiteins en de wedstrijdleider
  • enkele artikels werden toegevoegd die het geval van overmacht (bvb door een pandemie) beter regelen

Momenteel wordt door Badminton Vlaanderen nog een digitale bijscholing uitgewerkt voor alle wedstrijdleiders samen met een vernieuwd tuchtreglement C620. Verdere info volgt in aanloop van de zomer.

Indien jullie in de tussentijd vragen zouden hebben, aarzel niet om de competitieverantwoordelijke (Jeroen) te contacteren.

We kijken alvast uit naar een spannende en eerlijke competitie vanaf september 2021!