OLVE Badminton Club is een vzw, met statuten en reglementen. Deze staan ter beschikking van alle leden van de club. Je kan ze hier downloaden, onder de vorm van PDF-bestanden:

Statuten

Algemene Reglementen

Reglement van inwendige orde

Bijlage 1 bij reglement van inwendige orde

Bijlage 2 bij reglement van inwendige orde

Nota rond vrijwilligerswerk (reglementen en wetgeving)