Blessure opgelopen tijdens badmintonnen? Hier is wat je moet doen!

Hier zijn de nodige papieren terug te vinden. Lees snel verder voor specifieke instructies...

1. Direct na het ongeval vraag je een ongevalsaangifte-formulier aan je speeldagverantwoordelijke of je ploegkapitein indien het ongeval plaatshad tijdens de competitie. Je kan ook steeds het formulier op onze website downloaden (zie hierboven). De hoofding is reeds door het secretariaat ingevuld. De rest van het ongevalsformulier (vanaf punt 1) vul je zelf in! Vergeet je handtekening niet.

2. Een arts moet je zo snel mogelijk raadplegen. Vraag hem om een attest waarin de aard van de letsels, de vermoedelijke duur van de tijdelijke ongeschiktheid en zo nodig een schatting van een eventuele blijvende invaliditeit worden opgegeven.

3. Binnen de 48 uren moet de speler/speelster het formulier naar het OLVE-secretariaat (Yne Machiels) sturen, bij voorkeur per mail naar secretariaat[at]olvebadminton.be. Je mag een dergelijke aangifte nooit rechtstreeks naar de verzekeringsmaatschappij sturen.

4. Aan je ziekenfonds meld je dat je een sportongeval hebt gehad.

5. Na enkele dagen stuurt het secretariaat een bericht dat je dossier is geopend.

6. Alle onkostennota’s moet je EERST aanbieden bij de mutualiteit.

7. Alle onkostennota’s i.v.m. je sportongeval hou je bij tot de arts je volledig genezen verklaart. Deze verklaring van de arts stuur je samen met de originele afrekening van de mutualiteit naar de verzekering. Het is aan te raden om van alles kopieën te nemen.

8. Alleen de kosten waarvoor een wettelijke tussenkomst voorzien is door het RIZIV worden vergoed. Kosten worden tot maximaal 3 jaar na het ongeval vergoed.

9. Als het ongeval langer dan een jaar dreigt aan te slepen moet je rond de 10de maand de verzekeringsmaatschappij van de toestand op de hoogte brengen.

 

Het is in je eigen belang dat je al deze punten strikt in acht neemt. Slordigheid kan zware financiële gevolgen hebben. De volledige polis is ter inzage op het secretariaat.