Situatie op 19/08/2020

Het organiseren van competitie in tijden van corona blijkt niet eenvoudig. Vanuit Badminton Vlaanderen werden extra maatregelen en richtlijnen gecommuniceerd voor het veilige verloop van de competitie te kunnen garanderen. De links naar beide nieuwsberichten vinden jullie onderaan dit artikel. In wat volgt vatten we de belangrijkste aspecten samen en geef ik alvast mee hoe we het binnen onze club zullen aanpakken.

Let wel: corona maatregelen veranderen voortdurend in functie van de huidige dreiging, dus de volgende richtlijnen zullen allicht nog wijzigen in de loop van het seizoen!

- Zowel de Vlaamse competitie als de PBA competitie zullen ten vroegste 1/10 van start gaan. Nationale competitie start (allicht) op 26/09 bij ons in Den Willecom.

- Competitie spelen in tijden van corona brengt risico's met zich mee (meer dan gewoon op een woensdagavond te komen spelen). Je komt met heel veel verschillende mensen in contact. Contact met spelers van de tegenpartij is ook niet 100% te vermijden (je deelt immers dezelfde shuttle tijdens een wedstrijd, je raakt onvrijwillig je gezicht wel eens aan tijdens het verwijderen van overtollig zweet...). Ieder van ons moet daarom voor zichzelf uitmaken of hij/zij deze risico's wilt nemen. Individuele spelers, maar ook volledige competitieploegen, hebben het recht zich voor dit seizoen terug te trekken uit de competitie indien zij de situatie onveilig achten. Indien je als individuele speler niet wenst deel te nemen aan de competitie, breng je je ploegkapitein en de competitieverantwoordelijke hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Het terugtrekken van competitieploegen dient te gebeuren vóór 31/08 en zal geen sanctie (boete) met zich meebrengen. Een ploeg die zich terugtrekt uit de competitie zal ook NIET in aanmerking komen voor stijgen of dalen en start volgend seizoen dus gewoon in dezelfde reeks. Hieronder kunnen jullie lezen hoe een ontmoeting er (wellicht) zal uitzien bij OLVE. Dit zal allicht helpen een beslissing te maken over het al dan niet deelnemen aan de competitie...

- In tegenstelling tot eerder bericht, zullen er WEL stijgers en dalers worden aangeduid na dit seizoen. Hierbij zal uiteraard enkel rekening worden gehouden met effectief gespeelde ontmoetingen. Ontmoetingen die omwille van overmacht ten gevolge van covid-19 werden geannuleerd, tellen dus niet mee.

- Er is de nodige flexibiliteit geïntroduceerd voor het verplaatsen van ontmoetingen. Daardoor zou het kunnen dat je eenzelfde ploeg 2x treft in de heen- of terugronde. Ook in mei wordt er nog competitie gespeeld. Verplaatsen is nog mogelijk tot 25/09.

- Een COVID-19 besmetting binnen een ploeg dient onmiddellijk gemeld te worden aan ploegkapitein en competitieverantwoordelijke. Geplande ontmoetingen zullen in eerste instantie verplaatst worden, niet meteen geannuleerd.

- Ter navolging van de regel van 30m² beschikbare ruimte per speler, zullen er in Den Willecom MAXIMUM 5 ontmoetingen per speeldag worden georganiseerd. Het effectieve aantal ontmoetingen per dag zal grotendeels afhangen van het aantal OLVE ploegen dat zich wenst terug te trekken. De 2 velden aan de in- en uitgang van de sporthal zullen worden vrijgelaten om een goede en veilige circulatie te kunnen garanderen en zullen tevens dienst doen als neutrale zone voor spelers/coaches.

- Op dit moment is nog niet geweten of de tribunes beschikbaar zullen zijn. Daarom laten we tot nader order geen toeschouwers toe. Enkel spelers die effectief deelnemen aan de ontmoeting en 1 begeleider (enkel in geval van jeugdspelers) zullen worden toegelaten.

- Spelers die even geen wedstrijd spelen en begeleiders moeten wachten in de materiaalzone van de sporthal of op de 2 neutrale velden ter hoogte van in- en uitgang, dus niet tussen de velden. Het dragen van een mondmasker is verplicht! Dat wil ook zeggen dat, van zodra een wedstrijd gespeeld is, je als speler meteen een mondmasker opzet bij het verlaten van het speelveld. Voor elke ploeg zal er een specifieke plaats in de sporthal worden aangeduid waar gewacht dient te worden, dit om contact tussen ploegen zoveel mogelijk te vermijden.

- Net zoals bij een gewone speeldag, wordt het regelmatig ontsmetten van de handen tijdens en na een wedstrijd sterk aangeraden.

- Als je je ziek voelt voor een ontmoeting, blijf je thuis en breng je je ploegkapitein op de hoogte. Zolang de zieke speler in kwestie niet positief test, kan de ontmoeting gewoon doorgaan (maar dan zonder de zieke uiteraard).

- Het samen carpoolen naar een ontmoeting kan, maar wordt best beperkt tot je eigen sociale bubbel.

- Het aanbieden van drankje/croques voor bezoekende ploegen wordt nog steeds gedaan (uiteraard geheel vrijblijvend voor de bezoekende ploeg), maar er wordt in de cafetaria zeker NIET aan dezelfde tafel gezeten. Voldoende afstand tussen ploegen dient ten allen tijde gerespecteerd te worden!

- Douches zijn tot nader order niet beschikbaar. Dit kan uiteraard nog wijzigen voor de start van de competitie... Een plan voor de kleedkamers moet nog worden opgesteld in samenspraak met de sporthal. Allicht zullen kleedkamers enkel beschikbaar zijn voor de bezoekende ploegen en zal er aan de thuisploegen gevraagd worden zich op voorhand om te kleden en thuis te douchen.

- Ik zal voor elke ontmoeting alle bezoekende ploegen per mail informeren over de op dat moment geldende regels en richtlijnen voor/tijdens/na de ontmoeting.

- Tot slot, wat betreft toernooien: alle toernooien vóór 23 oktober worden alvast opgeschort. Mogelijks wordt deze termijn nog verlengd...

Link naar nieuwsberichten van Badminton Vlaanderen:
1ste bericht (14 augustus)
2de bericht (18 augustus)