Alles wat je moet weten over het nieuwe systeem...

Zoals aangekondigd in een eerder nieuwsbericht, krijgen we vanaf volgend competitieseizoen (2020-2021) een gloednieuw klassementen- en rankingsysteem in België. De details van dit systeem werden onlangs vastgelegd door Badminton Vlaanderen en LFBB en het systeem zal in de praktijk van start gaan vanaf eind juli, wanneer de nieuwe competitiereglementen zullen worden gepubliceerd en het systeem in Toernooi.nl zal worden geactiveerd.

Diegenen die het nieuwe systeem graag zelf van A tot Z willen uitpluizen en de achterliggende filosofie willen bestuderen, verwijzen we graag door naar deze presentatie (je kan ook de slides downloaden onder de video om ze zelf even door te nemen). Daarnaast is er ook dit webinar met extra verduidelijking. Kwestie van het allemaal wat behapbaar te houden, hebben we voor jullie de belangrijkste punten hieronder samengevat. Een korte, illustratieve samenvatting kan je ook vinden via deze schets.

Moesten er nog vragen zijn over dit systeem, aarzel dan niet om de competitieverantwoordelijke te contacteren op competitie[at]olvebadminton.be

Waarom?
Vooraleer in te gaan op de details van het nieuwe systeem, toch nog even de voornaamste redenen aanhalen waarom een nieuw systeem gewenst was. Het vorige systeem beloonde vooral veel spelen, eerder dan de geleverde prestatie en toernooien werden relatief ondergewaardeerd ten opzichte van competitie.

De nieuwe klassementen

 • We hebben voortaan 12 verschillende klassementen in plaats van vroeger 6, gaande van 1 (het hoogste – vroeger top A spelers) tot 12 (het laagste – vroegere D spelers). De nieuwe klassementen zijn moeilijk te vergelijken met het vorige systeem. Het is NIET zo dat 1 en 2 spelers de vroegere A’s zijn, 3 en 4 de vroegere B1’s etc. Je kan dit best gewoon zien als een VOLLEDIG nieuw systeem en de klassementen alleen vergelijken tussen spelers, niet tussen het oude en nieuwe systeem.
 • Er zitten geen letters meer in de namen van het klassement, dit naar analogie met enkele voorbeelden uit het buitenland EN om verwarring met het vorige systeem te voorkomen.
 • Ieder van ons heeft een nieuw klassement toegekend gekregen op basis van je prestaties van de afgelopen 3,5 jaar. Je nieuwe klassement per discipline is te raadplegen op deze website, door bovenaan te zoeken op je naam. Dit is slechts een tijdelijke website en zal verdwijnen van zodra het syteem is geïntegreerd in Toernooi.nl.
 • Je klassement mag niet meer dan 2 punten verschillen tussen de disciplines.Het laagste klassement wordt gevolgd (een 2 speler in enkel kan nooit dalen naar 5 in dubbel).
 • Het nieuwe systeem is er gekomen op basis van uitgebreide simulaties en zou nu een meer accurate beschrijving van je niveau moeten geven ten opzichte van het vorige systeem. Indien je toch het gevoel hebt dat je niveau fout werd ingeschat, kan je altijd een aanvraag tot herziening indienen, via dit formulier. OPGLET: doe dit enkel indien het gaat om een serieuze afwijking (meer dan 2 klassementen verschil). De algemene boodschap is dat het systeem zichzelf zal bijsturen waar nodig met de tijd, dus gewoon wedstrijden spelen en je zal automatisch stijgen als je een hoger klassement waard bent…

Hoe verander je van klassement?

 • Elke 2 maanden worden de klassementen opnieuw berekend en kan je stijgen of dalen.
 • Je kan maximaal 1 klassement stijgen per keer (dus om de 2 maanden).
 • Basisprincipe: Gemiddelde van je behaalde punten over het laatste jaar bepaalt je klassement en ranking. Je krijgt punten voor elke gewonnen wedstrijd. Voor een verloren wedstrijd krijg je 0 punten (en haalt je gemiddelde dus naar beneden).
 • Je kan enkel punten halen op Belgische toernooien en competitie voor volwassenen, dus niet in de senioren- en jeugdcompetitie.
 • Hoeveel punten krijg ik per gewonnen wedstrijd? Dit hangt af van het niveau van je tegenstander: hoe sterker de tegenstander, hoe meer punten bij winst!
 • In het kort, gebeurt bij elke klassementsherziening het volgende:
  • Er wordt berekend of je al dan niet gaat stijgen:
   • Verliezen tegen een tegenstander met meer dan 1 klassement hoger telt niet mee.
   • Door te winnen van tegenstanders die veel lager geklasseerd zijn, krijg je heel weinig punten. Hierdoor zou het kunnen dat deze wedstrijden een negatief effect hebben op je gemiddelde. Ook deze wedstrijden worden NIET in rekening gebracht.
   • Het gemiddelde van je punten over de resterende wedstrijden wordt uitgerekend -> dit is je gemiddelde voor stijgen. Indien dit gemiddelde hoger is dan een bepaalde drempelwaarde, dan stijg je 1 klassement.
   • Uitzondering: Als je echt weinig wedstrijden (minder dan 7) speelt op een heel jaar, dan wordt je gemiddelde gecorrigeerd voor weinig spelen en zal je allicht niet stijgen, ook al win je het merendeel van je wedstrijden.
  • Er wordt berekend of je al dan niet gaat dalen:
   • Hetzelfde principe als voor stijgen wordt toegepast, maar deze keer worden ALLE verloren wedstrijden tegen spelers met een hoger klassement geschrapt.
   • Het gemiddelde van je punten over de resterende wedstrijden wordt berekend -> dit is je gemiddelde voor dalen (en is dus niet gelijk aan gemiddelde voor stijgen!). Indien dit gemiddelde lager is dan een bepaalde drempelwaarde, dan daal je 1 klassement.
   • Ben je een tijdje inactief? Dit zou geen negatief effect mogen hebben op je klassement. Ben je langere tijd inactief (minder dan 3 wedstrijden op 103 weken) -> je zal eenmalig 2 klassementen dalen en vanaf dan beschermd zijn tegen verder dalen.
 • In tegenstelling tot het vorige systeem, is het nu niet meer strikt noodzakelijk om toernooien te spelen om te kunnen stijgen. Het winnen van enkele wedstrijden op toernooien gaat er WEL voor zorgen dat je veel SNELLER kan stijgen, juist omdat je daar speelt tegen mensen van je eigen klassement…
 • Doordat er gewerkt wordt met gemiddeldes, is het moeilijk zelf te berekenen hoever je afstaat van stijgen/dalen. Op termijn zou er een app komen van Badminton Vlaanderen die je een indicatie kan geven hoeveel keer je nog moet winnen van een speler van hetzelfde niveau om te stijgen. Tot die tijd, kan je vasthouden aan volgende basisregels:
  • Je stijgt indien je presteert, en vooral tegen je eigen klassement (> 75% gewonnen matchen) of tegen 1 klassement hoger (> 50% gewonnen matchen)
  • Je daalt indien je niet langer presteert (en niet door inactiviteit!), dus als je niet meer dan 30% van de matchen wint tegen je eigen klassement en niet meer dan 50% tegen een klassement lager.

Belangrijke regels voor competitie

 • De index van een speler voor een bepaalde discipline = het klassement van die speler voor die discipline. De index van een dubbelkoppel wordt bekomen door de klassementen van beide spelers voor die discipline op te tellen.
 • Spelers/dubbelkoppels moeten tijdens een ontmoeting opgesteld worden in volgorde van oplopende index (laagste index speelt eerste wedstrijd). In geval van gelijkheid van index tussen spelers of tussen dubbelparen mogen deze onderling omgewisseld worden.
 • AANGEZIEN HET HUIDIG SEIZOEN EEN OVERGANGSSEIZOEN IS TUSSEN HET OUDE EN NIEUWE SYSTEEM, WORDT VOOR HET BEPALEN VAN DE TITULARISSEN (= wie mag er meespelen in mijn ploeg?) GEBRUIK GEMAAKT VAN DE (OUDE) KLASSEMENTEN VAN 15 MEI 2020. EEN LIJST MET BASISINDEXEN PER SPELER IS BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE VAN BADMINTON VLAANDEREN, HIER.
 • In tegenstelling tot toernooien (zie verder), gelden er geen restricties met betrekking tot het vormen van dubbelparen, m.a.w. je kan een dubbelkoppel vormen met eender welke andere speler van je ploeg/club.

Belangrijke regels voor toernooien

 • Toernooien worden georganiseerd in 6 reeksen, waarbij telkens 2 klassementen worden samengevoegd (1+2; 3+4 etc.).
 • Je mag maximaal inschrijven in de reeks die het klassement bevat dat 1 hoger is dan je eigen klassement. Vb. 5 speler mag in reeks 5-6 of in 3-4 meespelen. In geval van (gemengd) dubbel, kijk je naar de gemiddelde klassementen van beide spelers en pas je dezelfde regel toe. Vb. combinatie van 3 en 4 speler (gemiddeld 3,5) mogen niet in 1-2 reeks spelen, want verschil tussen 2 (de reeks) en 3,5 (gemiddelde klassement) is 1,5 en dus te hoog…
 • Je mag geen dubbelpaar vormen met een speler meer dan 2 klassementen hoger dan je eigen klassement! 5 speler mag samenspelen met 3 speler, maar niet met 2 speler!
 • Reekshoofden worden bepaald op basis van je ranking. Deze laatste wordt berekend op basis van je klassement, je gemiddelde voor stijgen en gemiddelde voor dalen.

En de jeugd?

 • Voor jeugd komt er een apart klassement dat enkel van tel zal zijn in de jeugdcompetitie.
 • Van zodra je als jeugdspeler instapt in toernooien of competitie voor volwassenen, begin je met klassement 12 (het laagste klassement). Het wordt belangrijk voor beloftevolle jeugd om vroeg genoeg te proeven van competitie en/of toernooien bij de volwassenen, zodat ze vroeg kunnen beginnen aan het opbouwen van hun klassement.

 

Je kan de uitgebreide competitiereglementen erop nalezen op deze pagina. Kijk specifiek naar reglementen C700 (ranking), C300 (nationale) en C320 (liga en provinciale).