Multimove


In het kader van het Jeugdplus project biedt OLVE BC sinds 2015 Multimove lessen aan met officieel gecertificeerde lesgevers. Deze lessen gaan door op vrijdagavond van 17u00 tot 18u00.


Maar wat is Mutimove precies? En wie kan het volgen?


Multimove biedt een gevarieerd bewegingsprogramma aan voor kinderen van 3 tot 8 jaar. In het programma ligt de focus op de algemene ontwikkeling van bewegingsvaardigheden en dus niet echt sporttak-specifieke bewegingen. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaring opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden (zie verder) wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal. Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling.


Multimove bij OLVE


Tijdens onze multimove lessen zullen de kinderen in bewegingssituaties geplaatst worden waarin de 12 bewegingsvaardigheden aan bod komen. Deze fundamentele bewegingsvaardigheden zijn belangrijk om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren. Verwacht je niet aan al te veel badmintonnen, het gaat vooral om bewegen. Uiteraard blijven wij wel een club met een groot hart voor badminton. Daarom verwerken wij in de multimove lessen ook af en toe racketjes en shuttles.


De 12 bewegingsvaardigheden


De 12 bewegingsvaardigheden worden in 2 rubrieken onderverdeeld, enerzijds de vaardigheden die een verplaatsing inhouden en anderzijds de vaardigheden met objectcontrole. De vaardigheden die verplaatsing uitlokken, worden gekenmerkt door het gecoördineerd bewegen van het onder- en bovenlichaam of de armen en benen. De vaardigheden waarbij objectcontrole centraal staat, omvatten hoofdzakelijk bal- en slagvaardigheden waaronder vangen, slaan, werpen, (laten) rollen, dribbelen, trappen... De oog-hand- en de oog-voetcoördinatie zijn van essentieel belang om deze bewegingstaken tot een goed einde te brengen.


Meer informatie


Uitgebreide informatie over Multimove, het belang van beweging bij kinderen en algemene tips om beweging bij kinderen te stimuleren kan je terugvinden in dit document.


Verder verwijzen wij naar de officiële website van multimove.


Tot slot


Om alvast in de juiste sfeer te komen: het officiële multimove lied !