API


API – Aanspreekpunt persoonlijke integriteit


Onze club is tot op heden gelukkig gespaard gebleven van ernstige incidenten inzake pesterijen of grensoverschrijdend gedrag. We willen echter op alles voorbereid zijn en nemen dit onderwerp zeer ernstig. Vandaar heeft het bestuur recent beslist om ook formeel een aanspreekpunt persoonlijke integriteit (API) aan te stellen. Lees meer over ons integriteitsbeleid in dit document.


Yne Machiels zal deze taak op zich nemen.


Je kan haar contacteren op volgende manieren:


Wat doet een API?


Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysiek of seksueel grensoverschrijfdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties. De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken.


De taken van de API kunnen worden samengevat als volgt:

- Aanspreekpunt en eerste opvang;

- Coördinatie en doorverwijzing. Het is niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek te gaan, maar de API kan je doorverwijzen naar professionele ondersteuning, hulpverlening of melding;

- Preventie en ondersteuning.


De aanstelling van een API betekent niet dat je niemand anders meer mag aanspreken als je je niet goed in je vel voelt, als je met een probleem zit of als je je zorgen maakt om iemand anders. Alle trainers, speeldagverantwoordelijken en bestuursleden staan nog steeds voor je klaar en kunnen ook worden aangesproken. In het bijzonder zullen trainers Lissa Bal, Hanne Janssens en Luc Colijn op de voorgrond treden voor de jeugdspelers als bijkomende aanspreekpunten.


OLVE is een warme club waar we willen dat iedereen zich thuis voelt. Zit je zelf met iets of maak je je zorgen om iemand anders? Aarzel niet en spreek gerust iemand aan!