Afspraken training


Omdat we een grote club zijn, met veel spelers, is het nodig om een aantal praktische afspraken te maken die – als iedereen ze navolgt – het spelen voor iedereen aangenaam maken. Wij leggen deze regels zelf ook uit aan de spelers, maar zouden graag hebben dat u uw kind(eren) hieraan herinnert.


  • Er wordt van de spelers verwacht dat ze luisteren naar de trainers. Op iedere training is er een speeldagverantwoordelijke aanwezig die de administratie doet en toekijkt op een vlot verloop van de training.

  • De trainingen worden uitsluitend in het Nederlands gegeven. De club heeft het recht om spelers die het Nederlands onvoldoende kennen te weigeren voor de jeugdtrainingen.

  • Tijdens de training is het niet toegestaan voor de spelers om de sporthal te verlaten zonder toestemming van de trainers of de speeldagverantwoordelijke.

  • Gedurende de training mogen de spelers naar het toilet met toestemming van de trainer of de verantwoordelijke. Er wordt niet gelopen op de trappen in de hal, en niemand gaat iets kopen in de cafetaria tijdens de training, ook niet tijdens de pauze!

  • Wanneer een speler de training vroeger zou moeten verlaten, brengt u de trainers of de verantwoordelijke hiervan voor de training op de hoogte.

  • Men mag de sporthal alleen betreden met non-marking zolen. De spelers moeten stevige sportschoenen dragen en geen turnpantoffels zoals ze vaak op school dragen. Dit is verplicht door de verzekering!

  • Bij onaangepast gedrag tijdens de training, mogen de trainers of de verantwoordelijke hem/haar verplichten te stoppen met spelen en de rest van de training aan de kant te blijven zitten. Deze terechtwijzing wordt steeds aan het bestuur gemeld, welke een gepaste sanctie neemt. Dit kan inhouden dat de betrokken speler één of meerdere dagen niet aan de training mag deelnemen. Deze sanctie wordt per brief aan de betrokken ouders gemeld.

  • Wanneer een speler tijdens de training een blessure zou oplopen, worden de ouders direct op de hoogte gebracht, en zal de verantwoordelijke meegaan naar het ziekenhuis of de dokter. Het papier dat u meekrijgt voor de verzekering moet binnen 48 uur bij ons secretariaat worden gebracht. Dit adres staat bovenaan het papier vermeld.

  • Indien uw zoon/dochter iets verloren zou hebben tijdens de training neemt u best contact op met de sporthal. Er is een dienst voor de verloren voorwerpen. Het telefoonnummer van de sporthal is 03/289.23.70.

  • Ouders die naar de jeugdtraining willen komen kijken, moeten plaats nemen op de tribune!