OLVE Badminton is een Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW). De dagelijkse leiding ligt in handen van een Raad van Bestuur. Dit bestuur wordt verkozen en gecontroleerd door een Algemene Vergadering, dewelke is samengesteld door de "effectieve leden". Effectieve leden zijn leden (+18 jaar) die zich iets meer betrokken voelen bij de werking van de club, en zich engageren om 1 avond per jaar (in februari) deze algemene vergadering bij te wonen. Je kan effectief lid worden door je hiervoor kandidaat te stellen (spreek iemand aan van het bestuur hiervoor). Je wordt dan verkozen op een volgende algemene vergadering.

Naast het bestuur, worden veel taken uitgevoerd door commissies. Zij staan (meestal) onder leiding van een bestuurslid en zijn verantwoordelijk voor een specifieke taak.

We kunnen ook rekenen op de inzet van heel veel medewerkers die niet aan een commissie verbonden zijn, zoals de speeldagverantwoordelijken, de trainers, ...

Als je zelf interesse hebt om op één of andere manier je steentje bij te dragen aan de werking van onze club, neem dan contact op met iemand van het bestuur via ons contactformulier.

 

Het Bestuur

Hieronder volgt een korte voorstelling van het bestuur met de taakverdeling.

Koen DV  Ederic Svevo3 Luc
Koen De Vries Ederic Keirsebelik Svevo Blommaerts Luc Colijn
Voorzitter / competitie Ondervoorzitter / badminfo / PR Secretariaat / PBA-jeugdcircuit Penningmeester / materiaal / training
Dirk DK Maarten2 Jeroen D2 Bram3
Dirk De Kinder Maarten Van Roey Jeroen Degerickx Bram De Kinder
Ledenadministratie Jeugd / events Website / recreanten / competitie JOT

 

Commissies

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de verschillende commissies met een taakbeschrijving en een ledenlijst.

Naam Verantwoordelijk bestuurslid Leden Taak
Badminfo Ederic Keirsebelik Luc Colijn Redactie van het clubblad
Computer Luc Colijn Ederic Keirsebelik, Jeroen De Vries, Jeroen Degerickx Onderhoud website, facebook, programmatie tornooi
Jeugdbestuur Maarten Van Roey Wim Verhaege, Jeroen Janssens, Michael Floré, Thomas Londoz, Louis Toebosch, Lore Peuters Opstellen lijst begeleiders jeugdcompetitie en PBA-circuit, organisatie ontmoeting ouders-jeugd, organisatie instuif LO ...
Jeugdtornooi (JOT) Bram De Kinder Jeroen De Vries (voorzitter), Marc De Punt, Stef Geybels, Yne Machiels, Steven Loots, Lore Vandenbergh, Bram De Kinder Voorbereiding en organisatie van het Junior OLVE Tournament. Tijdens het JOT wordt deze groep uitgebreid tot een 30-tal medewerkers
Materiaal Luc Colijn Peter Van de Casteele Aankoop en verkoop van shuttles
Scheidsrechters Koen De Vries Luc Colijn, Jeroen Degerickx Opstellen lijst wedstrijdleiders voor competitie
Sporrtechnisch Luc Colijn Pieter Mertens, Wim Verhaege Opstellen jaarplanning van jeugdtraining
Zaalhuur Koen De Vries Wim Plaum Reserveren sporthal voor speeldagen/competitie/toernooi