Een nieuw lid aanbrengen?

Je kan 20 euro korting op je eigen lidgeld krijgen als je een nieuw lid aanbrengt voor 1 van de vrije plaatsen die we op 1 mei hebben bepaald. De aangebrachte leden mogen de voorbije twee seizoenen geen lid van OLVE geweest zijn en je kan slechts 1 lid per seizoen aanbrengen.

Voor zij die een klein of groot accidentje hebben voorgehad tijdens het spelen:

Hier zijn de nodige papieren terug te vinden.

Alles netjes invullen en via onze secretaris (Svevo) laten opsturen.

Voordelig badmintonmateriaal bij BELVU (alleen OLVE leden)

Tussenkomst Ziekenfonds op uw OLVE lidgeld = FREE CASH !