OLVE is één van de eerste deelnemers van het KYU-project. Nadat we dit systeem in 2011 hebben getest op een kleine groep, implementeren we dit systeem reeds lange tijd tijdens de vrijdagtrainingen.

Meer informatie over het KUY-project vindt u in bijgevoegd document:
KYU uitleg voor de ouders